Indskolingen på Lødderup Friskole

 

Den fysiske ramme

De fysiske rammer blev udviklet i 2007-08.

I indretningen blev der taget hensyn til at børn lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Det betød, at vi valgte en indretning, hvor rum kan ændres efter behov. Vægge kan således flyttes, så der opstår åbne og lukkede rum.

Det fysiske arbejdsmiljø for børn og voksne skulle være optimalt. Derfor er der valgt en konstruktion, hvor der er taget særlige hensyn til støj. Lyden "forsvinder" i de mange skæve vinkler, der er skabt.

 

 

 
Det æstetiske indtryk er ligeledes en del af arbejdsmiljøet. De mange kroge og hjørner, der opstår i den 8-kantede form, skaber et rum, der stimulerer nysgerrighed og fantasi.

Udeområdet er færdiganlagt oktober 2010. Det indrettes efter de behov, som brug af udeskole fordrer, ligesom det skal stimulere til fysisk aktivitet og leg.

  Undervisningens organisering
Den pædagogiske forskning har de seneste år givet os ny viden, om måden børn lærer på. Denne viden danner grundlag for undervisningens indretning i indskolingen. Faglighed bliver integreret i og til enhver tid indtænkt i større sammenhænge.

 • Børn lærer på forskellig måde og i forskelligt tempo
  Dette tager den aldersintegrerede organisering hensyn til.
  Eleverne deles derfor efter emne, materiale, sociale behov og ikke alder.
 • Børn lærer af hinanden
  Den, der er aktiv lærer. Derfor arbejdes der målrettet på, at eleverne får mulighed for at videreformidle deres viden og færdigheder.
  Udover den faglige gevinst bidrager dette også til den sociale trivsel.
 • Drenge og piger er forskellige
  Men det er alle børn. Der tilstræbes derfor en alsidig tilgang til læring, som giver mange forskellige veje til at nå læringsmål.
 • Kroppens betydning for læring
  Udvikling af intellektuelle færdigheder hænger nøje sammen med fysisk stimulering af kroppen. Eleverne har derfor fysiske udendørsaktiviteter som en fast del af hverdagen.
  Der er endvidere en fast ugedag, hvor undervisningen er henlagt til uderummet.
 • Børn i indskolingsalderen er bedst til at lære sprog
  Der leges med fremmedsprog i hverdagen, så tone, udtale og nysgerrighed stimuleres. Der er således engelsk sprogstimulering hver dag.
 • Tidlig læsning
  Læsetræning har en fast plads i dagligdagen. Der arbejdes målrettet med tidlig læsehjælp, når det er påkrævet. Hver dag indeholder morgenlæsning, oplæsning og sprogtræning.
 • Portefølje
  Portefølje er et evalueringsredskab, der anvendes for alle skolens elever. Der samtales løbende med det enkelte barn og forældrene om elevens udbytte og trivsel.

 

 

Eksempel på emneplan for indskolingen

 • Introuger
 • Ud i naturen
 • Mig selv
 • Jul med krybbespil
 • I kunstens verden
 • Musik og bevægelse
 • Rundt i verden
 • Udeskoleprojekter

 

 

 
   

Bevægelse

 Se billeder fra indskolingens teater 2011. Det overordnede emne var nordisk mytologi


   

Eksempel på indhold i emnearbejde

"Mig selv"

 • Udgangspunkt i barnets familie: adresse, personbeskrivelse, stamtræ, våbenskjold.
 • Fysisk udseende: selvportræt, mig selv i fuld størrelse/omkreds, mål og vægt.
 • Sundhed: kropsforståelse og trivsel herunder hvad kan min krop?
 • Elevernes egne ideer til fordybelse

 

 
   

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok