Evaluering

Skolen er i henhold til friskoleloven forpligtet til at evaluere
den samlede undervisning.
Vi har valgt en model for dette, hvor skolen over
en 3-årsperiode kommer rundt i evalueringsfelterne, således at der løbende
udtages fokuspunkter, der danner grundlag for kvalificeret vurdering af behov
for indsats eller tiltag.

Evalueringsgruppe

Skolen har nedsat en evalueringsgruppe, der består af to
bestyrelsesmedlemmer, to lærere og skoleleder. De vil - i samarbejde med
elevforum, der består af elevrepræsentanter fra 3.- 9.klasse - planlægge,
gennemføre og formidle resultatet af evalueringer.

 

Refleksion og udarbejdelse af handleplaner

Evalueringsgruppen foretager vurdering af i hvilket forum
evalueringsresultater behandles. Dette vil som udgangspunkt finde sted i forhold
til de parter evalueringen omfatter. Lærere, forældre og bestyrelse vil
endvidere behandle dette i relevante fora samt gøre relevante spørgsmål til
emner for drøftelse på skolekredsmøder, hvor skolens virke og overordnede
drøftes med den samlede skolekreds.

  

Evalueringspunkter:

 • Læseplaner
 • Trivselsevaluering gennemføres løbende i skole-/hjemsamtaler
 • 5-årsevaluering
 •  

  Som led i skolens evalueringspraksis inviteres elever, der har afsluttet  9.
  klasse, til skolen fem år efter, at de har forladt den.

  Se resultat af 2012-hold

     

   

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok